Benvinguts al nostre Blog

Aplicació de productes a les finques d’Oleum Flumen

Sabem que la producció de les oliveres és variable any a any i que hi ha molts factors que influeixen en aquesta productivitat vegetal. Hi ha factors que no es poden controlar com el clima (hores de sol, pluges, vent, temperatures…), el tipus de sòl o el caràcter d’alternança de la producció de l’olivera. Per això és molt important fer un seguiment exhaustiu de l’evolució de les oliveres, i segons les característiques i circumstàncies que ens trobem, podem veure en quins factors controlables podem actuar o modificar per tal de millorar la producció i tenir més bona collita.

Per això us volem parlar de l’aplicació dels diferents productes en l’olivicultura ecològica que proposem i que duem a terme en les nostres finques. Ho estem realitzant dins un marc de recerca intern per veure com la producció, i per tant la qualitat de les olives -i en conseqüència la de l’oli d’oliva verge extra- es veu afectada.

 

PRODUCTES ECOLÒGICS I AMB RESIDU ZERO

Els productes que apliquem en les nostres finques d’olivera són productes certificats per a agricultura ecològica i amb residu zero. Creiem que són els millors productes, ja que són els que més respecten el medi ambient, no provenen de síntesis química artificial sinó d’altres productes naturals com poden ser plantes, microorganismes i algues. Tot i això sempre fem un registre profund i exhaustiu de tots els productes que apliquem i sempre ho fem respectant les normatives legals vigents i les normatives internes de l’empresa, que són les que marquen els límits legals dels productes que es poden aplicar al camp.

Hi ha diversos tipus d’aplicacions en el cultiu de les oliveres: a través del sòl amb adobs sòlids o líquids, a través dels sistemes de reg amb els adobs dissolts en l’aigua de reg (en cas que n’hi hagi) o a través de l’aire amb vaporitzadors d’aigua amb els diferents productes dissolts i conseqüent absorció foliar.

 

APLICACIÓ FOLIAR

L’aplicació que escollim per a les nostres oliveres és una aplicació foliar. S’ha observat en estudis que l’absorció foliar en aquest tipus de cultius és molt eficient  a cause de la quantitat de nutrients que es poden aplicar.

Dels productes que apliquem a les nostres oliveres n’hi ha de 3 tipus:

  • Macronutrients provinents de matèria orgànica.
  • Micronutrients minerals per a diverses funcions específiques de l’arbre.
  • Minerals i altres substàncies d’origen vegetal que tenen la funció de protegir l’arbre.

Els macronutrients els aportem aplicant productes rics en matèria orgànica, que quan s’absorbeixen per part de les oliveres, es desnaturalitzen per aportar nutrients en forma d’aminoàcids rics en Nitrogen, aminoàcids amb Fòsfor, i altres substàncies.

Aquesta matèria orgànica aporta nutrients molt necessaris a les oliveres, perquè puguin desenvolupar correctament el seu cicle vital, sigui quina sigui la fase en la qual es troben.

 

ELS MICRONUTRIENTS: NITROGEN, FÒSFOR I POTASSI

A les oliveres s’hi poden aportar tot tipus de substàncies minerals depenent del moment del cicle vital, del tipus de sòl, l’aigua de reg , o de les possibles deficiències que puguin tenir els arbres. Els més utilitzats són el Nitrogen, el Fòsfor i el Potassi, ja que són els més demandats per les oliveres per dur a terme les seves funcions vitals normals.

Nosaltres ja afegim Nitrogen i Fòsfor amb la matèria orgànica, i per això ja no els aportem en forma de minerals més purs. Sí que ho fem en el cas del Potassi, que  és més complicat de trobar en forma natural en la matèria orgànica en les quantitats necessàries per a cobrir les demandes dels arbres.

Una vegada cobertes les necessitats dels nutrients més importants per les oliveres passem a aportar una sèrie de micronutrients minerals més específics per a diferents moments del cicle vital de l’arbre. Exemples d’aquests micronutrients minerals aplicats als arbres són el Calci i el Bor, molt important per al quallat del fruit en l’etapa de floració de l’arbre. Aquests productes són d’aplicació més puntual i sempre acompanyats també per una quantitat més petita de matèria orgànica ja esmenada que l’arbre necessita durant tot l’any.

 

LA PROTECCIÓ DE L’ARBRE

Pel que fa a la protecció de l’arbre també poden aplicar algunes substàncies actives d’origen mineral o d’origen vegetal que ajuden a prevenir plagues de bacteris, fongs o virus i poden evitar que insectes i altres animals puguin transmetre diferents malalties. Les substàncies poden prevenir aquestes malalties per contacte directe amb els agents causants o a través de reaccions químiques o enzimàtiques. Un clar exemple d’aquesta substància protectora és el Coure; el més utilitzat arreu.

Aquests productes són utilitzats en època d’humitat i calor que és quan les plagues són més perilloses i després de l’època de poda per tal que les cicatritzacions dels arbres no puguin infectar-se.

Tal com hem dit anteriorment, els productes aplicats no deixen cap residu als arbres ni als fruits, assegurant-nos que els fruits recol·lectats durant la campanya estan sans i segurs però sobretot, que tenen una gran qualitat per aconseguir olis d’oliva verge extra del mateix nivell.

 

Un artícle d’Eloi Torrent.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *