Benvinguts al nostre Blog

Oleum Flumen, una de les 20 pimes amb bones pràctiques d’RSE

És mèrit de tots haver-ho aconseguit. Som una de les 20 pimes amb bones pràctiques de Responsabilitat Social

 OF1

Bones pràctiques de Responsabilitat Social

ARP CATALONIA SL

ARP Catalonia és una petita empresa amb seu a Vinaixa constituïda l’any 2003 i dirigida per en Marti Terès i Ríos en funcions de conseller delegat. Opera en el mercat amb la marca OLEUM FLUMEN. Produeix i elabora olis de la categoria dels verges extres, vinagres envellits i gormanderies on l’oli d’oliva hi té un protagonisme especial.

Orientada a productes i clientela de gamma alta com són l’alta restauració i el comerç altament especialitzat.

Amb clara vocació internacional aspira a liderar el sector dels olis Verges Extres de gamma alta sense limitacions geogràfiques i incorporant el valor afegit de la comunicació i pedagogia sobre la cultura de l’oli i de les seves virtuts.

Es tracta, doncs, no només de vendre oli sinó també de fer activitats i promoure sensacions i coneixements al voltant de l’oli. I ho fa mitjançant dues línees de negoci:

  • L’explotació de finques d’oliveres pròpies o alienes. Aquestes explotacions se situen en diferents punts de la geografia catalana i península Ibèrica.
  • I les visites temàtiques, sessions de tast i seminaris de restauració. La distribució de la finca permet observar sobre el terreny els sistemes de cultiu i maneig utilitzats per l’empresa (producció ecològica, amb registre del CCPAE), així com el tipus de vegetació, varietats d’oliveres, tipus de sòl, etc.

L’empresa està aconseguint creixements anuals superiors al 10% en les seves vendes que combina amb una constant investigació i recerca en la selecció de noves varietats d’oliveres.

Participa com a beneficiària del Programa “Ajuts al creixement empresarial” promogut per ACC1Ó –Generalitat de Catalunya- per rebre suport i assessorament en la seva gestió.

ARP desenvolupa tota la seva trajectòria recent a la finca Les Teixeres, Mas Mariet, una construcció de l’any 1900 i que és ara el lloc idoni per acollir la zona de tast. Les seves parets de pedra responen al tipus d’arquitectura de la comarca i el seu estat de conservació era força acceptable, així que ha quedat restaurat en la seva totalitat.

En aquest espai s’han construït i reconstruït unes edificacions que donen cabuda a les diferents instal·lacions per elaborar els productes de l’empresa.

 

Compromís amb el territori: “Venem valors i formes de fer”

Aquesta idea expressada per en Martí Terès és la raó de ser de l’empresa i implica una defensa dels vells conceptes de “terra” i d’elaborar a partir dels fruits d’una mateixa finca, productes amb característiques molt lligades a l’entorn.

 

Amb l’objectiu de fer avançar aquests vells conceptes, l’empresa els adapta a les necessitats actuals per aconseguir que els seus clients, proveïdors, amics i un tipus de turisme molt especial, s‘interessi pels seus productes i per l’entorn que els acompanya.

 

I amb tot, els resultats són una millora de biodiversitat, la protecció d’hàbitats, difusió dels valors ambientals a través del productes agraris i activitats pedagògiques sobre la producció agrària i la natura, conservant les varietats locals.

 

ARP vols ser una empresa lligada a un territori, a una cultura i a un saber fer, i ho fa estimulant i adquirint no només un plaer gastronòmic sinó un plaer en els coneixements. No només sabors, sinó saviesa. No només entreteniment sinó coneixements.

 

Per aquest afany i compromís pel territori i els seus productes autòctons, participa activament en el  “Terra Madre Day”. És un homenatge als aliments locals que se celebra el 10 de desembre cada any a tot el món. Enguany es pretén donar molta importància a aquells productes que estan en risc d’extinció, ja que són molts els productes alimentaris tradicionals que desapareixen dia a dia a tot el món i amb ells, els coneixements, les tècniques, les cultures i els paisatges vinculats amb la seva producció.

fent-de-grangers-a-la-Manreana

Compromís amb el bon govern

Des de l’any 2011 ha fet un pas en la direcció del compromís amb la Responsabilitat Social Empresarial, on les bones pràctiques descrites assoleixen un prisma diferent, no només actuant en clau interna sinó amb voluntat de comunicar-ho a tots els seus grups d’interès.

De fet, aquesta línia de treball en RSE s’emmarca dins el pla estratègic de gestió, que fa anys que venen desenvolupant, i que van iniciar participant en el projecte de Gestió rural sostenible, que a més els ha permès entrar en els ajuts Leader. Gràcies a aquest procés han anat sistematitzant processos de millora i documentant les bones pràctiques de responsabilitat social que duen a terme i que es detallen a continuació.

 

Compromís amb la cadena de proveïment

 

S’ha creat una guia de bones pràctiques pel que fa al correcte ús del producte i al seu reciclatge. Se’n fa difusió entre els diferents proveïdors.

S’ha definit una política de contractació que estableix tant els criteris de selecció de proveïdors de matèries primeres i serveis com les expectatives de la relació i les mesures a prendre quan aquestes no es compleixen.

I s’han establert mecanismes per avaluar l’existència i el grau de compliment de polítiques d’RSE dels diferents proveïdors.

 

Compliment legal i anticipació a les necessitats

 

Recentment i fruit de la col·laboració amb l’empresa Smaarts s’ha tret al mercat un nou envàs d’oli d’oliva verge extra amb monodosis de 15ml. Aquesta innovació suposa avançar-se a la futura normativa d’envasat d’oli amb sistema inviolable i al mateix temps afavorir-ne l’ús, ja no és imprescindible tenir l’ampolla a mà ni estar al restaurant o a casa.

f7aa66dc-d233-4148-9bc4-ad56512c38d2

Aliances i col·laboracions

 

Per tal de reforçar la presència en el mercat, ARP aposta per la creació de sinèrgies amb altres agents del territori, un treball en xarxa un exemple del qual és el compromís que prenen establiments rurals de la zona en posar a cada taula una ampolla d’oli Oleum Flumen extra verge d’olives arbequines, etiquetada i precintada. Els establiments regalen als seus hostes una ampolla d’oli extra verge que, un cop encetada, es poden endur a casa. Es tracta d’ampolles de 250 ml.

 

Compromís ambiental

 

ARP treballa les seves finques seguint les indicacions del Consell Català de la Producció Agrària i Ecològica – CCPAE CT/1488/P

S’han respectat i delimitat les zones d’oliveres centenàries, amb la voluntat de cuidar-les i mimar la seva senectut, per oferir un producte molt especial, l’oli centenari.

En l’àmbit de l’estalvi energètic, destaquen les següents accions:

  • La incorporació de plaques solars, amb un sistema d’acumulació, que ha permès reduir el consum d’hidrocarburs en el generador elèctric.
  • Creació de sinèrgies amb altres organitzacions que permetin tant la millora d’accions en el mercat com la reducció de costos a tots nivells: comunicació als clients, proveïdors i amics de la necessitat de reducció de consums energètics, compartir vehicles i màquines, comunicar mitjançant rètols en els diferents punts de consum energètic de la necessitat de fer-ne un bon ús , així com la voluntat de reducció per part de l’organització, etc.
  • Emmagatzematge d’aigües pluvials que aconsegueix el 67 % del consum necessari.
  • Emmagatzematge d’aigües residuals: es recicla un 47 %.
  • Reciclatge de nou envàs que permet una millor separació dels elements que hi intervenen. Per aquest motiu l’envàs disposa de vidre (contenidor verd), plàstic (contenidor groc ) i etiqueta (contenidor blau )

 

Compromís amb la salut

Estudis científics recents indiquen la possibilitat d’utilitzar determinades varietats d’oli per la prevenció i tractament de certs tipus de càncer.

Actualment l’empresa està investigant i localitzant aquelles varietats d’oliveres que els permeti elaborar específicament aquest tipus d’oli.

 

Comunicació i màrqueting

La comunicació i màrqueting es fonamenta en una interrelació directa i personal amb les persones, de proximitat, en un entorn de confiança mútua que permeti generar sensacions i compartir.

Per això, la proposta és un itinerari per incorporar nous aprenentatges:

  • La Finca Les Teixeres permet descobrir les varietats d’oliveres, la forma de treballar els camps, la influencia de la lluna, el respecte a un cicle biològic de creixement i explotació.
  • El tast hedònic és l’expressió màxima en adquisició de coneixements gastronòmics tot gaudint del plaer que el tast aporta.

 

L’empresa contracta els serveis professionals d’una persona experta en comunicació i màrqueting digital que li permet un bon posicionament en les xarxes socials i una interacció permanent amb els seus clients.

Com a part del compromís amb el territori, i per a visualitzar l’arrelament i identificació amb la terra, ARP etiqueta els productes exclusivament en llengua catalana. Pel que fa al web, i amb voluntat d’internacionalització, es troba disponible en català, castellà i anglès.

Com a part també de la gestió del multilingüisme i sensible a col•lectius amb dificultats de visió els productes s’etiqueten també amb sistema Braille.

I per últim, destacar l’activitat docent que en Martí Terès fa a la Universitat de Barcelona, on dona classes i aporta la seva experiència   en l’assignatura de prospecció de mercats.

 

Conclusions

ARP Catalonia, S.L. i la seva marca Oleum Flumen va fer una aposta pel territori, per oferir un producte propi, per transmetre els valors que  l’acompanyen i la història que l’envolta.

I aconsegueix créixer any rere any en vendes, clients, varietats de producte, mercats internacionals, instal·lacions….

Justament el proper repte al que fa esment en Martí Terès, és gestionar correctament aquest creixement de forma sostinguda, tenint en compte que el model de negoci i les bones pràctiques que el caracteritzen obliguen a mantenir les seves arrels però sense renunciar a les fronteres.

 

Llistat de les 20 pimes:

Pimes_reconegudes_Bones_Practiques_Respon.cat_

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *